Image
image
image
image


 

 


Legenda Viței de Vie

După potop, se spune că, pe pământul uscat, Noe a început sădirea plantelor cu vița de vie, și pentru a se prinde și a da mai multă duceață strugurilor, a hotărât jerfirea la rădăcina butucului a patru animale: un miel, un leu, o maimuță și un porc. Se zice că Diavolul i-ar fi dat o mână de ajutor, udând pământul cu sângele animalelor sacrificate care au transferat plantei puterea lor. De aceea se crede că licoarea din struguri îl schimbă pe om, după măsura şi numărul paharelor: blând ca un miel, apoi curajos ca un leu, caraghios ca o maimuţă şi în final îl transformă în porc.

Stârpirea viei

Legenda pleacă de la mărturia scrisă a geografului Strabon, conform căreia geții au devenit o forță de neoprit pe vremea lui Burebista care, dincolo de faptul că le insuflase credința în nemurirea sufletului, i-a înduplecat să-și taie viile și să renunțe la licoarea din struguri care le tulbura mințile. Și totuși, vița de vie a continuat să fie crescută, în mare taină, iar secretul facerii vinului era transmis din generație în generație de către un număr restrâns de sacerdoți. Aceștia din urmă au lăsat credința că, băut cu chibzuială, licoarea e dătătoare de putere, cei care o consumă putând ”să se ia la trântă cu ursul”. Licoarea ce a căpătat valențe rituale iar creșterea viței de vie presupune și astăzi un întreg arsenal de credințe și practici ce trimit spre timpul sacru al începuturilor.            

Legenda berzei albe

Se spune că, pe vremea lui Ștefan, o armată numeroasă de tătari a asediat Cetatea Soroca timp de luni de zile. În așteptarea ajutorului oștii conduse de voievod, luptătorii din cetate, lipsiți de hrană și apă, își pierdeau pe zi ce trecea, puterile și speranța.
Când, în mod neașteptat, deasupra cetății și-au făcut apariția cârduri de cocori, purtând în ciocuri ciorchini de struguri, pe care i-au lăsat să cadă în incinta citadelei. Boabele de struguri și ajutorul neprețuit al acestor zburătoare au sporit forțele și au ridicat moralul oștenilor, care au respins eroic atacurile invadatorilor până când oastea condusă de Șefan cel Mare le-a venit în sprijin.
De atunci, în semn de recunoștință, oamenii le ies în întampinare cu bucurie primăvara și îi petrec cu privirea toamna, la plecare. Cocostârcul alb a rămas emblema vinului moldovenesc și odată cu faima acestuia, e purtată dincolo de hotare și legenda  acestor păsări aducătoare de noroc.

3d art e

Legenda mănăstirii Rudi

Se povestește că unul dintre marii domnitori ai Moldovei, Grigore Ghica, se îmbolnăvi și timp îndelungat, toți vracii ținutului nu i-au putut găsi leac. Până cînd, într-o bună zi, un țăran s-a oprit la poarta domniei cerând să fie primit de Măria Sa. ” Mărite Doamne, i-a spus omul, dacă poți lăsa scaunul Țării pentru o lună de zile, eu știu secretul care va înapoia trupului vostru vigoarea de altădată.” Și domnitorul a plecat însoțit de țăran spre meleagurile de la Rudi, unde a fost tratat cu struguri și licorile acestora. În 30 de zile, s-a întors la domnie mai sănătos și plin de forță ca niciodată. În semn de recunoștință, avea sa zidească mai apoi, pe acest tărâm binecuvântat, celebra mănăstire de la Rudi (1777), de pe malul Nistrului.

Și astăzi vinurile Moldovei, prin calitățile lor terapeutice, pot trata unele boli, cu ajutorul uvoterapiei (tratamentului cu struguri, must, sucuri) și al oenoterapiei (tratamentului cu vinuri) în stațiuni balneare cum ar fi Camenca, Calarasi, Vorniceni, Vadul lui Voda si Cahul.

3d arte 3d arte 3d a


image


image
image