Image
image
image
image


 

 


Podgoria Huși

Menționată încă de la 1415 într-un act de danie al lui Alexandru Voievod, podgoria Hușilor devine vie domnească în secolul XVII și, de atunci, multe dintre documentele de călătorie ale celor ce străbăteau Moldova medievală, precum și numele marilor domnitori, de la Ștefan cel Mare la Alexandru Ioan Cuza, ale cărturarilor Dimitrie Cantemir sau Nicolae Iorga, care au preaslăvit licoarea acestor vii, au adus ținutului renumele celui mai bun vin moldovenesc după cel de Cotnari. Podgoria cuprinde localitățile: Huși, Averești, Vutcani, Murgeni, Bohotin.
Cele peste 3000 de ha de vie produc soiuri locale ca Feteasca albă şi neagră , altele, introduse mai târziu, Riesling italian, Aligote, Oporto, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Muscat Ottonel , însă mărcile podgoriei sunt Zghihara de Huşi, un vin de cursă lungă, cum îl numesc producătorii, și Busuioaca de Bohotin. Ultimul dintre acestea și-a dobândit faima mai ales datorită ariei foarte restrânse de cultivare (zona satului Bohotin), fiind și astăzi, dificil de achiziționat în varianta sa originală. Legenda spune ca vinul acesta roz-cărămiziu ar fi fost dedicat exclusiv consumului domnitorului ,pe vremea lui Ștefan cel Mare.

Producători în zona Huși

Casa de vinuri Huși
Strada Calarasi, nr.3, Husi

Telefon: +40235/ 480728, +40235/ 480628
Email: contact@vinurihusi.ro
Web: www.vinurihusi.ro

De văzut : satul Bohotin, Muzeul Viticulturii Huși

 

Podgoria Iași

Podgoria din zona Iașilor cuprinde zonele: Copou, Bucium, Tomești, Uricani,Comarna.Dintre acestea, cea mai mare și mai cunoscută este podgoria Bucium (1050 ha). Atestată documentar încă din 1469,  prin dania facută de Ștefan cel Mare către Mitropolia din Suceava constând în via din dealulul Socolei, Podgoria Bucium și-a câștigat în timp numele binecunoscut în Moldova și dincolo de hotarele acesteia. Soiurile produse în zonă sunt Aligoté, Feteasca alba, Muscat Ottonel , Sauvignon, Chardonnay, Feteasca regală, Pinot gris.

Producători în zona Iași

Agroindustriala Bucium
Strada Sos. Bucium 53, Iasi

Telefon: +40232/230999
Email: agroindustrialabucium@yahoo.com

3d art e

 

Vinia Iasi
Bd. Metalurgiei 4 - 700293 Iasi

Telefon : +40232/ 233300; +40232/ 233020
Email : office@vinia.ro
Web : www.vinia.ro

De văzut : cramele Mănăstirii Bucium

 

Podgoria Cotnari

Datând, asa cum spun documentele, dinainte de domnia lui Ștefan cel Mare, care a adus renumele acestui ținut prin construirea palatelor și beciurilor regale, podgoria Cotnari își trage numele de la germanul Gutnar, cel trimis de regele Ungariei să planteze aici vița de vie. Vinul domnesc care a amprentat literatura și tradițiile locului, era păstrat cu sfințenie în pivnițele de la Deleni, Cepleniţa, Golia, Galata, Sfântul Spiridon, Bârnova, Trei Ierarhi, Cetăţuia.
Viile care au aparținut, de-a lungul vremii diverselor familii boierești, produc și astăzi vinul care situează România între medaliatele numeroaselor târguri și expoziții de profil internaționale. Pe suprafața de 1200 de ha (cuprinzând localitățile Cotnari, Hârlău, Cucuteni, Tg. Frumos) se cultivă doar soiuri tradiționale, ceea ca a determinat trecerea podgoriei în regim de rezervație viticolă. Soiurile care au adus faima Cotnarilor sunt Feteasca Albă, Grasa de Cotnari, Frâncușa și Tămâioasa Românească.

Producători în zona Cotnari

Cotnari S.A.
sat Cotnari 10, comuna Cotnari

Telefon : +40232/ 730393
Email : sales@cotnari.ro
Web : www.cotnari.ro

3d arte 3d arte


image


image
image