Image
image
image
image


 


Târgul Naţional al Meşterilor Populari , Botoșani, aprilie

Anual, în luna aprilie, Centrul Judeţean de Creaţie Botoşani, Direcţia Judeţeană de Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural în colaborare cu Primăria Botoşani şi Asociaţia Meşteşugarilor pe ţară organizează acest târg în municipiul Botoșani, cu prezența unor meșteri locali și de pe tot cuprinsul Moldovei și cu invitați din Republica Moldova. Tipologia obiectelor de artă populară prezente la această manifestare acoperă o paletă largă: ouă încondeiate, scoarţe, turtă dulce, împletituri din nuiele şi papură, costume naţionale, ţesături, măşti, icoane, ceramică, figurine din pănuşe de porumb.

Hora de la Flămânzi, sat Flămânzi, august

Festivalul e organizat, anual, deCJCPCT Botoşani,  Primăria Flămânzi și Centrul Cultural Flămânzi în cinstea unui cunoscut joc popular local. Hora de la Flămânzi este una dintre cele mai vechi şi mai frumoase hore de perechi şi este constituită din două părţi, corespunzătoare celor doă mişcari pe care le conţine. Hora de perechi se caracterizează printr-o ritmică bogată şi variată, însoţită, de cele multe ori, de treceri ale fetelor dintr-o parte în cealaltă parte a băieţilor.

Târguri, dans, creaţie, folclor, Botoșani, august

Centrul Judeţean de Creaţie Botoşani, organizează în luna august o manifestare mai amplă, un mănunchi de festivaluri, Târguri, dans, creaţie, folclor, la care îşi dau concursul atât formaţii din judeţ, cât şi din afară.  Timp de o săptămână, pe Pietonalul Unirii din municipiul Botoşani, au loc spectacole dedicate folclorului. Sunt invitate tarafuri din mai multe judeţe.

Festivalul comunităţior etnice din România, Botoșani, septembrie

Oraşul Botoşani, la a cărui întemeire, în secolul al XVI-lea, comunitatea armeană a avut o contribuţie hotărâtoare, poate fi considerată o vatră şi un model de convieţuire etnică, dezvolatrea acestuia, de-a lungul timpului, datorându-se tocami fructuoasei colaborări, alături de români, a mai multor neamuri diferite: armeni, evrei, greci, ruşi-lipoveni, ţigani, ucraineni, polonezi, germani etc. Organizatorii consideră că tradiţia justifică pe deplin  calitatea de gazdă a unui festival al comunităţior etnice. Manifestarea cuprinde o paradă a portului popular a minorităţior din România, urmată de un ciclu de spectacole realizate de formaţiile participante la festival, un colocviu dezbatere, cu reprezentarea minorităţilor naţionale din România şi a unor personalităţi ale vieţii politice, un târg al meşteşugurilor şi o expoziţie documentară.

Serbările Pădurii, sat Vorona, septembrie

Manifestarea este deschisă de un târg al meşteşugarilor, după care urmează o paradă al portului popular. Participă formaţii din Tudora, Vorona, Vârful Câmpului, Avrămeni etc. Suita de serbări se încheie cu o horă populară tradiţională.  Chiar dacă aceste manifestări se organizează de mulţi ani, frumuseţea şi preţuirea din partea locuitorilor s-a păstrat peste vreme.

Festivalul Colinda, sat Mihăileni, noiembrie

 Căminul Cultural Mihăileni, găzduieşte în luna noiembrie, Festivalul Colinda.  Pe scena festivalului urcă colindători din Rogojeşti, Mihăileni, Cândeşti, Dersca, Lozna şi Vârful Câmpului. Textele de colindă ce sunt prezentate pe această scenă, reprezintă doar unul din elementele constitutive ale unui ceremonial care se bizuie pe puterea reunită a cuvântului, muzicii, dansului şi uneori pe cea a reprezentării plastice.

Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă , Botoșani, decembrie
 
Tradițiile locale bine conservate, atât în ceea ce privește portul popular, cât și repertoriul formațiilor și alaiurilor de iarnă selectate de organizatorul Centrul județean de Conservare și Valorificare a Creației și Tradiției Populare Botoșani fac din acest festival, desfășurat, de regulă între 21-22 decembrie, un regal al obiceiurilor de iarnă din zonă și nu numai.

 

Alte festivaluri și sărbători locale:

Balul Gospodarului, manifestare tradiţională locală,sat Poiana, comunaVorona, ianuarie

Mărţişor dorohoian, festival concurs, Dorohoi, ianuarie

Şezătorile iernii, festival concurs, satele Hudeşti,George Enescu, Truşeşti, Darabani, Havârna, ianuarie

Şezătorile satului, manifestare tradiţională locală,sat Stăuceni ,ianuarie

Carnavalul Mărţişorului, şezătoare folclorică, sat Dersca, martie

Aşa-i jocul neamului , festival folcloric, sat Vârfu Câmpului,mai

Drag mi-e cântecul şi jocul , festival concurs, sat Santa Mare, mai

Laleaua pestriţă, festival folcloric, sat Vârful Câmpului, mai

Holda de aur , festival folcloric, sat Tudora, iunie

Serbările Holdei, festival interjudeţean al cântecului, portului şi jocului popular, sat Vorona, iulie

Convieţuiri, festival interetnic, sat Mihăileni, iulie

Vatra Satului, festival folcloric, sat Stăuceni, august

Cânt şi joc pe Valea Jijiei, festival folcloric, satele Epureni, Ungureni, august

Hora Satului, sat Coţuşca, august

Sărbătoarea satului, sat Vârfu Câmpului, octombrie

Colinda, sat Mihăileni, noiembrie

Ziua satului , sat Mileanca, decembrie

Festival de colinde, sat Cristineşti, decembrie

Festivalul comunal de datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou , sat Ungureni, decembrie

Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă, sat Coţuşca, decembrie

Tradiţii şi obiceiuri la cumpăna dintre ani , sat Răuseni, decembrie

 


image


image
image