Image
image
image
image


 


- Etnografie și artă populară

- Festivaluri și sărbători locale

- Tradiții și obiceiuri


Civilizaţia românească rurală închide în ea un ritm de valori şi o ordine proprie, plină de bogate învăţăminte pentru turistul venit de pe alte meleaguri. Deşi în prezent, în majoritatea cazurilor, nu mai reprezintă o realitate organică echilibrată, ci una intrată într-un puternic proces de destrămare, Satul – cu îndeletnicirea pregnant agrară sau păstorească – rămâne comunitatea de tip clasic, care constituie marea sursă creatoare a culturii populare de cea mai autentică şi mai pură esenţă folclorică. Şi chiar atunci când, datorită unor împrejurări speciale, mediul rural încetează aproape de a mai crea mărturii de cultură şi civilizaţie populară, el continuă totuşi a fi, timp îndelungat, un fidel păstrător al produselor tradiţionale.

3 d ee

Călătorii pe meleagurile Moldovei, chiar și aceia grăbiți și rupți de normele lumii tradiționale pot găsi încă, pe lângă obiectele încremenite în timp în expozițiile de profil etnografic, un adevărat muzeu viu în chiar curțile și odăile caselor de țară care oferă găzduire și bucate ca la mama acasă, în atelierele olarului sau ale împletitorului în răchită unde timpul curge rotund și în liniște, pe ulița satului, printre case cu acoperișuri de stuf și garduri de piatră sau la sărbătorile unde încă se bea aldămașul și răsună muzica de taraf.

3d de

Satul românesc deţine încă nebănuite resurse, dacă ne gândim în primul rând la frumuseţea obiceiurilor, datinilor şi credinţelor populare la anumite momente din an. Astfel, sărbătorile de iarnă oferă un adevărat prilej comunităţilor tradiţionale de a-şi etala întreaga lor zestre de obiceiuri. Unde mai pot fi întâlnite alaiuri de mascaţi ce debordează de energie, cu ale lor măşti ce întruchipează demoni şi elemente zoomorfe, căutând să redea echilibrul interior unei comunităţi aflate în haosul din care se va naşte un nou început. De asemenea, unde mai poate fi urmărit ceremonialul ritual al căluşarilor, înfricoşător, diavolesc, tainic, ce cheamă în miez de vară întreaga suflare a satului pentru a-i scăpa de duhurile rele. Exemplele pot continua evidenţiind o lume aparte în care obiceiul se împleteşte cu tradiţia păstrată de sute şi chiar mii de ani, calendarul popular al românilor menţionând faptul că aproape nu există zi în care să nu fie ceva magic.

Mai răzlețe sau mai concentrate în zonele greu accesibile, satele din Moldova păstrează încă elemente străvechi de cultură materială și spirituală, care, în toate manifestările ei, pornind de la arta populară, port, arhitectură stau sub semnul unității în diversitate sub aspectul ornamenticii, a simbolisticii sau a cromaticii.

3d arte 3 t 3d art e

 

ma Pregatirea lutului 3darte 3darte 3darte 3darte 3darteFanfara traditionala zona Cotnari

ma Darac pentru lana 3darte 3darte 3darte 3darte 3darScoc si roata de moara actionate hidraulic

 

 

 
image